Ny stadsdel ska grundas på forskning om hälsa

2024-04-10

MARELD stöttar konsortiet i beviljad Formasansökan för Landvetter Södra. Forskning kring utformning av livsmiljöer och byggnader, kopplad till människors hälsa och välbefinnande, ska bidra till byggandet av den nya stadsdelen Landvetter Södra.

 

Det statliga forskningsrådet Formas har beviljat nära sex miljoner kronor för forskning om hur utformningen av byggnader och livsmiljöer i Härryda kommun utanför Göteborg bidrar till människors hälsa och välbefinnande. Det innebär att den nya stadsdelen Landvetter Södra, som byggs från grunden för minst 25 000 människor, blir en unik testbädd; den kan byggas med stöd i helt ny forskning och dessutom bidra till att skapa ny kunskap som kommer till nytta på andra platser. Formas utlysning ”Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande” går i linje med Landvetter Södras beslutade målsättning att stadsrum, byggnader, naturmiljöer och utbud ska öka invånarnas välmående i berikande livsmiljöer som gör människor lugnare, gladare och friskare.

 

I projektet ingår flera aktörer såsom Skanska, GBJ bygg, Riksbyggen, Wallenstam, Nordr, Härryda kommun, Chalmers, SLU Alnarp, Svenska kyrkan, Boverket, Sahlgrenska Akademin GU, Landvetter Södra utveckling AB,  m fl.

 

Läs mer om forskningsstödet till Landvetter Södra här.