Paneldebatt om Cirkulärt stadsbyggnad på Frihamnsdagarna 2023

Vi står inför en enorm gemensam utmaning – Klimatomställningen!

Göteborg, Stockholm, Malmö och Borås är några av de 23 städer som skrivit kontrakt för att leda omställningen till klimatneutrala städer år 2030.

  • Hur bygger vi den cirkulära staden?
  • Vad krävs för att vi ska klara målen inom utsatt tid?
  • Hur kan vi samverka för att hitta innovativa lösningar, hållbara metoder och nya tankesätt som leder oss framåt tillräckligt snabbt?