Visionsbilder för framtidens Gåsebäck

2024-06-05
Bild 1

MARELD har i samarbete med Helsingborg stad tagit fram visionsbilder för framtidens Gåsebäck. I arbetet har ingått en större analys av området Gåsebäck. Visionsbilderna har i förlängningen av det arbetet tagits fram för en utvald plats. Här arbetas det strategiskt med permanenta, flexibla och temporära lager/delar, för att successivt ha möjlighet att i framtiden bygga ut förslaget. Tanken är också att framtagen vision och koncept enkelt ska kunna återanvändas på nya/andra platser i området i framtiden.

Bild 2