Vinst – Öckerö nya Centrum

2024-06-05
Öckerö är karga klippor och berg, ljung och högt gräs, vindpinade tallar, rönnar och oxlar, låga stengärdsgårdar, små bodar, klippta häckar och lummiga trädgårdar i lä. Med dessa byggstenar formas ett landskap som sömlöst sammanför berget på platsen med den havsnära bebyggelsen. Med berget som utgångspunkt bevarar och förstärker vi det som är karaktäristiskt för Öckerö.

Öckerö är karga klippor och berg, ljung och högt gräs, vindpinade tallar, rönnar och oxlar, låga stengärdsgårdar, små bodar, klippta häckar och lummiga trädgårdar i lä. Med dessa byggstenar formas ett landskap som sömlöst sammanför berget på platsen med den havsnära bebyggelsen. Med berget som utgångspunkt bevarar och förstärker vi det som är karaktäristiskt för Öckerö.

Hurra! Nu är det offentliggjort att F O Peterson med samarbetspartners MARELD och Erséus Arkitekter har fått äran att utveckla och bygga Öckerö Nya Centrum. Ett stort tack till Öckerö kommun för förtroendet och förstås till alla inblandade i processen. Projektet Öckerö Nya Centrum kommer bestå av bostadsrätter, hyresrätter och kommersiella lokaler i form av handel, kontor samt hotell.

FO_Peterson_Öckerö__Nya_Centrum_Norgårdsvägen
FO_Peterson_Öckerö__Nya_Centrum_Torget