Vi brinner för pedagogiska utemiljöer

2024-04-22
MARELD har arbetat med ett 30-tal förskole- och skolgårdsprojekt genom åren. De rosa blubbarna är pågående projekt.
MARELD har arbetat med ett 30-tal förskole- och skolgårdsprojekt genom åren. De rosa blubbarna är pågående projekt.

MARELD brinner för att skapa kreativa lekmiljöer för barn och unga. Genom åren har det blivit ett 30-tal projekt som på olika sätt sätter barnens lek och lärande i fokus. Med utgångspunkt i landskapet och platsens förutsättningar skapas unika lekvärden. Vi använder platsens topografi, växter, jord och vatten och skapar stimulerande och pedagogiska utemiljöer för alla åldrar.

Vi jobbar med återbruk (läs Återbrukshandboken här) och minimala klimatavtryck, vilket även leder till låg ekonomi och driftkostnad. Genom delaktighet och samskapande kan vi göra upprustningen av skolgården till ett pedagogiskt moment - samtidigt som vi får värdefull input från lärare och elever.

Flertalet av projekten är färdigställda och används nu flitigt av små som stora fötter, det är vi glada och stolta över.

Återbrukshandboken framtagen av MARELD
Återbrukshandboken framtagen av MARELD
Isak_Brodin_3
DSCF2888-HDR
DSCF2870-HDR

Förskolan Hoppet – ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation. Samverkan med Göteborgs Stad, Derome, Link arkitektur m fl.

I detta projekt har klimatpåverkan varit styrande för gestaltningen. Det innebär att alla designbeslut har vägts mot dess miljömässiga påverkan. Även omvänt, där miljömässiga utmaningar lösts med god gestaltning. På det sättet har vi arbetat med gestaltning i symbios med klimatpåverkan, vilket vi kallar hållbar arkitektur.

Uppbyggnad av vilda zonen på Berguven förskola. Samarbete med Wahlström Steijner.
Uppbyggnad av vilda zonen på Berguven förskola. Samarbete med Wahlström Steijner.
Konstnärlig gestaltning i form av runskrift på framtaget berg i dagen.
Konstnärlig gestaltning i form av runskrift på framtaget berg i dagen.
Vintrig vy över Öxeryd förskola. Partneringentreprenad med GBJ Bygg och KAKA Arkitekter.
Vintrig vy över Öxeryd förskola. Partneringentreprenad med GBJ Bygg och KAKA Arkitekter.
Öxeryd Förskola
Kaka arkitekter
Photo: Bert Leandersson