Tävlingsvinst i Kungälv

2023-10-03

MARELD var med i det vinnande teamet i parallellt uppdrag för Åseberget i Kungälv. MARELD arbetade tillsammans med Erséus Arkitekter och gjorde bl.a. analyser, planstruktur och anpassning till landskapet.

Området är tänkt att rymma ca 2000 bostäder, förskola äldreboende och verksamheter. Det kuperade landskapet och kraftiga höjdskillnaderna var en utmaning.

Nu arbetar MARELD och Erséus Arkitekter vidare med underlag till planprogram.
Uppdragsgivare är ett konsortium bestående av Bokab, Förbo AB, HSB, Peab, Tornstaden, Wästbygg Gruppen, Derome och Kungälvs kommun.

 Visualisering: Bobak Studio