Tiny Houses

2024-06-24
Foto: Egnahemsfabriken
Foto: Egnahemsfabriken

MARELD har tillsammans med exploateringsförvaltningen på Göteborgs stad tittat på förutsättningar för en etablering av tinyhouses i kommunen. Ett tinyhouse är ett litet bostadshus, ofta mellan 20 och 35 kvm stort och innebär oftare ett billigare boendealternativ än villan eller bostadsrätten. Göteborgs stad vill med förstudien titta på ett nytt sätt att planera bostäder, som möjliggör för fler att kunna äga sin bostad och få tillgång till trädgård och odling på ett billigare och enklare sätt än med traditionella bostadsformer. Detta är ett sätt att tillmötesgå det stora bostadsbehovet med en ny typ av enklare boendeform som samtidigt kan skapa stora sociala värden med större fokus på delningsekonomi för de som efterfrågar det. Konceptet innebär en liten egen privat bostad men med kompletterande gemensamma ytor som en del av boendet, möjlighet till en social tillhörighet genom engagemang och eget inflytande, och samtidigt ett ekologiskt hållbart alternativ där mindre mängd material behöver brukas, med en god möjlighet till återbruk och självhushåll (efter intresse och egen/gemensam insats).

 

Vi har använt oss av Fagerdals fritidshusområde på Hisingen som testplats och ritat på en struktur om ca 50 lotter där varje enhet består av en tomt på ca 200 kvm och tillgång till ett gemensamhetshus och till ytor utomhus för lek, odling och umgänge. Det egna bostadshuset byggs på platsen eller transporteras dit och vi har haft med oss Egnahemsfabriken som bollplank för att diskutera process och tillvägagångssätt.

 

Vi hoppas nu på att alla pusselbitar ska falla på plats så att vi snart får se ett förverkligande av planerna någonstans i vår kommun!

Foto: Egnahemsfabriken
Foto: Egnahemsfabriken