Norrby – Viskans park

2024-06-27
Gestaltningen innefattar ett genomgående sammanhållande stråk - där lek, aktiviteter och lugna platser vävs samman i parklik miljö.
Gestaltningen innefattar ett genomgående sammanhållande stråk - där lek, aktiviteter och lugna platser vävs samman i parklik miljö.

MARELD har i nära samarbete med Borås Stad tagit fram ett förslag för hur en del av Norrby i Borås ska upprustas och utvecklas. Utvecklingen sker som en del i ett större parkprojekt, Viskans park där Norrby 25 är ett av de första nedslagen som ska realiseras. Förslaget svarar upp mot utförda dialogarbeten i området där de boendes uterum fylls med innehåll och rum för olika aktiviteter samtidigt som invånare från hela Borås skall lockas till Norrby för att ta del av stadsdelen.

Visualiseringarna är framtagna tillsammans med Visulent

Den sociala gården blir ett nytt vardagsrum. Fruktträd, bärbuskar och blommande perenner tillförs gårdarna och ramas in av ekslipers från Borås egna skogsägor.
Den sociala gården blir ett nytt vardagsrum. Fruktträd, bärbuskar och blommande perenner tillförs gårdarna och ramas in av ekslipers från Borås egna skogsägor.
Norrby torg blir den nya samlingsplatsen i Norrby. Grönska, sittplatser och öppna ytor för marknader och event. Belysningen är viktig del av gestaltningen.
Norrby torg blir den nya samlingsplatsen i Norrby. Grönska, sittplatser och öppna ytor för marknader och event. Belysningen är viktig del av gestaltningen.