MARELD på turne!

2023-10-17

På vecka 39 var MARELD på turne! Vi pratade om Återbrukshandboken i Växjö och fick tillfälle till mycket intressanta samtal med Växjö kommun, GBJ och Arkitektbolaget.

Tack Anneli Ekstedt, Lars-Göran Bergsman, Per-Olof Löfberg, Rebecca Martinsson, Kaisa Sandstedt, Anders Lundgren, Kristina Thorvaldsson, Erika Dahlström, Johannes Debus, Karin Hård af Segerstad och Jonas Linderholm m.fl. för värdefulla inspel till vår fortsatta resa med cirkulär samhällsutveckling!

Återbrukshandboken ligger på CCBuilds hemsida. Vill du också prata om cirkularitet? Hör av dig till Moa Hansson Broman.

#viärccbuild #godahus