Mareld med i toppen!

2024-02-23

Mareld i topp när det gäller vinster av markanvisningstävlingar under 2023. Ett av projekten är nybyggnation av flerbostadshus, Nästås på Hönö, detta tillsammans med Erseus och FO Peterson.

Bland arkitekter i markanvisningstävlingar var det Kaminsky som hade störst framgång, med åtta vinster under 2023. På andra med två tävlingsvinster vardera återfinns Fojab, Inobi, Liljewall, Mareld, Okidoki, Semrén & Månsson samt White Arkitekter.

Läs hela artikeln från Fastighetsvärlden: Markanvisningsåret 2023 – Vem fick marken? | Fastighetsvärlden (fastighetsvarlden.se)