Frihamnsdagarna 2023 – Cirkulär Stadsbygnad

2023-08-18

MARELD är en alla arrangörer på Fihamnsdagarna 2023

Kom och lyssna på vår paneldebatt och prata hållbar stadsbyggnad i vårt tält.
Ta del av exklusiv guidning i intilliggande Jubileumsparken.

Vi står inför en enorm gemensam utmaning – Klimatomställningen!

Göteborg, Stockholm, Malmö och Borås är några av de 23 städer som skrivit kontrakt för att leda omställningen till klimatneutrala städer år 2030.

  • Hur bygger vi den cirkulära staden?
  • Vad krävs för att vi ska klara målen inom utsatt tid?
  • Hur kan vi samverka för att hitta innovativa lösningar, hållbara metoder och nya tankesätt som leder oss framåt tillräckligt snabbt?

https://frihamnsdagarna.se/program/cirkular-stadsbyggnad/