Mareld Akademi

2024-03-01

En gång i månaden fördjupar vi på Mareld oss i något ämne som någon av våra temagrupper eller studios Urban Design eller Landscape Design väljer. Det kan handla om gestaltning, teknik eller hållbarhet, alternativt aktuell fråga inom arkitektur och stadsbyggnad. Vi kallar det Akademi, där alla närvarar från Öresund, Göteborg, Stockholm och Östersund. Workshops, skissande och diskussion väcker nyfikenhet och inspirerar oss i vårt arbete!

 

Vid det senaste tillfället visade vår CityLab-samordnare Emma Lindberg CityLab-manualen 4.0 och vi diskuterade vad den betyder för oss och hur vi kan använda den för att skapa god stadsbyggnad. Vi har också använt tillfället till att arbeta med Marelds gestaltningsmetod och att diskutera vad form är. Alla tillfällen berör viktiga och engagerande ämnen!