Kvarnberga – Program för detaljplan

2023-10-17

MARELD arbetar sedan en tid tillbaka med program för detaljplan för Kvarnberga i Åkers Styckebruk, Strängnäs kommun. Tanken är att vidareutveckla den gamla bruksmiljön med 500 bostäder och handel. Området är ett vackert natur- och kulturlandskap som till stor del varit inhägnad och ej tillgänglig för allmänheten. I Åkers Styckebruk har kruttillverkning och annan försvarsindustri bedrivits sedan 1500-talet. Vi arbetar på uppdrag av fastighetsägaren Krutbruket AB och projektleder arbetet tillsammans med Skeddalen Facilitering AB. MARELD ingår också i det stora projektteamet där vi gör hela programhandlingen och står för landskapsanalys, struktur och gestaltning. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kommunen.

 

Arbetet startades upp en härlig dag i augusti med en heldag i Åkers Styckebruk med deltagare från såväl kommunens olika representanter som konsulter för olika utredningar. Tillsammans promenerade vi runt på platsen, guidade av Krubrukets vd Peter Servin och hade ett gemensamma samtal kring projektupplägg och olika frågeställningar.