Kaj 16 – Mareld är med och utvecklar centrala Göteborg

2024-01-25

MARELD arbetar nu med att ta fram systemhandling för mark, innergårdar och takterrasser för fastigheten kaj 16 vid nya Hisingsbron och Platinan. Beställare är Vasakronan och projektet har höga hållbarhetsambitioner och ska bli certifierat inom Leed för högsta nivå, Platinum. Återbruk är en prioriterad fråga i hela projektet. MARELD har arbetat med projektet sedan 2021 med gestaltning av Vikingsgatan samt utredning av omgivande mark för en god anslutning till fastigheten och aktivering av området. Här har Göteborgs stad en unik möjlighet för hela staden, att möta vattnet och stärka den regionala kärnan samt skapa en inkluderande, grön och dynamisk stad enligt Älvstadens vision, då man samtidigt bygger om hela centralenområdet.