Frukostseminarium SGBC

2024-05-15
Hamn Philip

MARELD tillsammans med SGBC (Sweden Green Building Council) Väst, arrangerar frukostseminarium i Göteborg. Temat för seminariet är klimatanpassning - Vatten i Staden.

Tid: 4 juni klockan 8-10
Plats: Esperantoplatsen Gbg