Intervju med Oskar om ett breddat MARELD

2024-01-12

Nya filialer runt om i Sverige, en ”Urban Design”-studio och ny webbsida. Oskar Ivarsson, vad är på gång på Mareld egentligen?

 

Under de senaste 2-3 åren har vi stärkt och breddat vår kompetens inom stadsbyggnad. Vår nya studio Urban Design har etablerat sig och numera har vi ett brett gäng med erfarna planerare, arkitekter och landskapsarkitekter redo att ta sig an större uppdrag.

 

Det handlar om en breddning och förstärkning av vår förmåga att gestalta livsmiljöer från tidiga skeden till färdig anläggning – i alla skalor. Vi har insett att vi behöver vara med från start för att säkerställa kvalitet, hållbarhet och mänsklig skala. Nu kan vi ta en ledande roll och lotsa kunden genom hela planprocessen, på så sätt kan vi nå en bättre helhet.

 

Idag är vi på Mareld involverade i ett antal spännande stadsbyggnadsprojekt där vi intar ledande roller. Vår nya hemsida visar på en ökad bredd där vi har med oss fler perspektiv för att kunna erbjuda hållbara och designsäkra lösningar med platsen som utgångspunkt.