Photo: Sigtuna kommun

Detaljplan för Vallstanäs har vunnit laga kraft

2023-11-07

Mareld har på uppdrag av Sigtuna kommun arbetat fram en detaljplan för hotell, handel, kontor och verksamheter i Rosersberg i Sigtuna kommun.

Detta var Marelds första Laga kraft-vunna plan och vi ser nu fram emot nästa!