Där visioner möts

2024-05-22
Gällivare Team När horisonter möts_1080x1080_20

Vi är glada att meddela att MARELD är med i ett av de utvalda teamen till projektet Visioner i Norr!

Innovationsprojektet är initierat av Rådet för hållbara städer, regeringens satsning för hållbar stadsutveckling. Bakom utlysningen står ArkDes, Boverket, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, för Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna. 

MARELD ingår i team Gällivare, och består av ett tvärdisciplinärt samarbete mellan landskapsarkitektur, konst, ekologi och förvaltning. Teamets fokus ligger på älvrummet Vassara älv, med frågeställningen hur denna miljö med alla dess befintliga värden kan utvecklas och stärkas för att bidra till hela Gällivares livsmiljö?

Utöver MARELD ingår i vårt team även Mari Bergset från Lo:Le landskap, ekologen Kari Anne Bråthen från Universitetet i Tromsø, konstnären Ramona Salo och forskaren Heiti Ernits på RISE.

Teamet tilldelades projektet med motiveringen:
Teamets sammansättning visar på stor erfarenhet av att bo och verka i arktisk miljö. Ansökan är övertygande och vittnar om erfarenheter av liknande processer såväl som en förståelse för kommunens behov och arbetssätt. Pedagogiskt kunnande och tidigare erfarenhet av inkluderande och utforskande gestaltningsprocesser inger förtroende för den föreslagna metodens genomförbarhet. I teamets ansökan framträder ett genuint intresse för att arbeta med olika tidsdjup i platsens långsiktiga utveckling. Det i kombination med tron på prototypens potential gör ”När horisonter möts” till ett relevant projekt för Älvrummet och Visioner i norr steg 2.   

Vi ser framemot fortsatt arbete!

 Länk till Arkdes för att läsa mer om projektet och de andra teamen:
Sex team utvalda till Visioner i Norr steg 2 - ArkDes