Ändring av översiktsplanen för Södra Älvstranden

2024-05-22
5826cdbf-0bd5-496f-806b-f3e19fe7a675

MARELD stöttar Göteborgs Stad i arbetet med ändring av översiktsplanen för Södra Älvstranden!

Det är en mäktig planeringsuppgift med inriktningen att skapa förutsättningar för en utvidgning av innerstadens traditionella kvartersstad för området mellan Klippan till Järnvågen. Uppdraget hanterar dessutom bland annat Oscarsleden, husbåtar och maritimt centrum, fiskeverksamheterna i fiskhamnen, social service med mera.

Vi ser fram emot att tillsammans med Göteborgs stad använda våra samlade erfarenheter av översiktlig planering, stadsutveckling och landskapsarkitektur.

Läs mer här:
Fördjupad översiktsplan Södra Älvstranden - Göteborgs Stad (goteborg.se)